Terminale płatnicze bez opłat

PROGRAM WSPARCIA OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO „POLSKA BEZGOTÓWKOWA”

iCT220

W lutym 2018 roku wystartował Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego w naszym kraju. Program skierowany jest do średnich, małych oraz mikro przedsiębiorstw, które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Programu nie akceptowały instrumentów bezgotówkowych w tym kart płatniczych.

Program powstał z inicjatywy uczestników rynku płatniczego w Polsce: agentów rozliczeniowych, wydawców kart oraz organizacji płatniczych Mastercard (www.mastercard.pl) i VISA (www.visa.pl) przy wsparciu Związku Banków Polskich (www.zbp.pl) oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Głównym celem Programu jest upowszechnienie płatności bezgotówkowych w Polsce poprzez „terminalizację” przedsiębiorstw. Uczestnictwo w Programie zapewnia przedsiębiorcy możliwość akceptacji instrumentów płatniczych, w tym kart płatniczych przez okres 12 miesięcy bez opłat. Oznacza to, iż przez ten okres przedsiębiorca nie ponosi kosztów opłaty akceptanta oraz dzierżawy terminala POS. Koszty te będą pokrywane przez powołaną do zarządzania Programem, Fundację Polska Bezgotówkowa (www.polskabezgotowkowa.pl).

Aby przedsiębiorca został zakwalifikowany do Programu musi spełnić kilka wymagań, z których najważniejsze to:

 • w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Programu przedsiębiorca nie akceptował instrumentów bezgotówkowych w tym kart płatniczych
 • przedsiębiorca nie może prowadzić działalności w ramach franczyzy, w której skład wchodzi więcej niż 5 placówek usługowo-handlowych działających pod jednym brandem,
 • dofinansowaniem będzie objęty jeden terminal POS,
 • Fundacja będzie pokrywała koszty opłaty akceptanta (prowizji od wartości transakcji) przez 12 miesięcy, od momentu instalacji Terminala Płatniczego , z zastrzeżeniem iż maksymalny obrót w tym okresie objęty refundacją to 100 000 zł,

Bezpłatne terminale w Payland net S.A.
na zasadach Programu od dnia 1 stycznia 2023 roku

Szczegółowe zasady PWOB dostępne są na stronie Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Payland net S.A. jako firma posiadająca nadany przez międzynarodowe organizacje płatnicze Mastercard i VISA status ISO (Independent Sales Organization) we współpracy z agentami rozliczeniowymi  Worldline i Mbank oferuje bezpłatne terminale na zasadach Programu od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Główne korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z rozpoczęcia akceptacji instrumentów płatniczych to:

 • Przez pierwsze 12 miesięcy od momentu instalacji Terminala Płatniczego  przedsiębiorca nie ponosi kosztów opłaty z tytułu dzierżawy terminali POS oraz opłaty akceptanta (prowizja od wartości transakcji) – Terminal POS za darmo!
 • Przeprowadzanie transakcji bezgotówkowych jest bezpieczne. Posiadanie gotówki niesie za sobą ryzyko kradzieży (zarówno po stronie konsumenta jak i przedsiębiorcy). Eliminacji ulega również możliwość przyjęcia fałszywych banknotów – Bezpieczeństwo!
 • Klienci płacący kartami płatniczymi są skłonni do wydawania większych kwot niż w przypadku transakcji gotówkowych – Wzrost obrotów przedsiębiorcy!
 • Środki z tytułu akceptacji instrumentów płatniczych są dostępne dla przedsiębiorcy na jego rachunku bankowym już następnego dnia roboczego po przeprowadzeniu transakcji – Środki finansowe bezpieczne na rachunku bankowym!
 • Transakcje bezgotówkowe w terminalu POS są bardzo szybkie, dzięki czemu obsługa klientów jest wygodniejsza niż w przypadku przyjmowania gotówki – Szybkość obsługi klienta!
 • Przedsiębiorstwa które oferują obsługę płatności bezgotówkowych są postrzegani przez klientów jako przyjazne, nowoczesne oraz spełniające oczekiwania swoich klientów – Prestiż!

Przedsiębiorco

Jeśli jesteś zainteresowany Programem, lub masz pytania związane z akceptacją instrumentów płatniczych wypełnij krótki formularz kontaktowy. Nasz Doradca skontaktuje się z Tobą.

  Formularz Kontaktowy

  Pola oznaczone znakiem * są wymagane

  Przez naciśnięcie przycisku "Wyślij" wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Payland net S.A. danych wskazanych w formularzu – dane są przetwarzane na podstawie "Polityki Prywatności"