Napisz do nas

  Adres:

  Payland net S.A.

  Ulica Architektów 67, 81-528 Gdynia

  Telefon: +48 58-72 82 308
  Faks: +48 58-72 82 309
  Mobile: +48 665 660 990

  E-mail: partner@paylandnet.pl

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
  Marzena Meller

  Telefon: +48 697 440 150

  E-mail:
  inspektorochronydanych@paylandnet.pl

  Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261244. Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi: 3 004 697,75 PLN.