PŁATNOŚCI EKSPRESOWE

Unikalnym rozwiązaniem technicznym które udostępniamy jako uzupełnienie podstawowego zakresu usług jest realizacja PŁATNOŚCI EKSPRESOWYCH, czyli takich które pozwalają na zaksięgowanie pieniędzy na docelowym rachunku w ciągu kilku minut. Przelew odbywa się online bez oczekiwania na bankowe sesje księgowania. Usługa ta realizowana jest za pomocą dostarczanej przez nas bezpłatnie aplikacji PC.

Gwarantujemy Państwu pełne wsparcie techniczne oraz sprawną i szybką realizację transakcji. Zapewniamy pełną opiekę w zakresie dopełnienia obowiązków wobec Komisji Nadzoru Finansowego, wynikających z ustawy o usługach płatniczych implementującej do polskiego prawa Dyrektywę UE – Payment Services Directive. Payland net S.A. posiada nadany przez KNF status Krajowej Instytucji Płatniczej i w ramach tej licencji stwarza Agentom dogodne warunki współpracy, przenosząc na siebie odpowiedzialność w zakresie gwarancji bankowych, ubezpieczenia i innych obowiązków wynikających z Dyrektywy PSD.