DOŁADOWANIA
GSM

Usługa doładowań dedykowana jest tym klientom, którzy w swoich punktach sprzedaży chcą posiadać pełną ofertę doładowań do telefonów, bez konieczności dodatkowego zaangażowania kapitału. Sprzedaż może być dokonywana bezpośrednio na numer telefonu lub w formie wydruku telekodu.

W naszej ofercie dostępni są operatorzy sieci komórkowych oraz operatorzy sieci VoIP: