Polityka prywatności witryny internetowej Payland net S.A.

adres witryny: https://paylandnet.pl

 

Drogi Użytkowniku !

Niniejsza Polityka Prywatności informuje, w jaki sposób Payland net S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników niniejszej witryny (z uwzględnieniem rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO”).

 

Administrator Danych Osobowych

(Dalej: „Administrator”)

Payland net S.A.

Ulica Architektów 67

81-528 Gdynia

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000261244, NIP 5851425854,REGON 220283393.

Kapitał zakładowy 3 004 697,75 PLN

 

Kontakt w sprawie danych osobowych i prywatności:

Poprzez adres e-mail: inspektorochronydanych@paylandnet.pl lub na adres pocztowy podany wyżej.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Użytkownik, który zamierza korzystać z usług niniejszego serwisu Payland net S.A. zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Ich przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia „RODO”:

– w przypadku wyrażenia zgody Użytkownika na ich przetwarzanie;

2) art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia „RODO”:

– w zakresie czynności zmierzających do zawarcia przez Użytkownika umowy na świadczenie usług;

– w zakresie czynności obejmujących zawarcie tej umowy;

3) art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia „RODO” w celu wypełnienia ciążących na Payland net S.A. obowiązków prawnych (jako administratorze tych danych).

 

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi nawiązanie kontaktu z Payland net S.A. przy użyciu formularza kontaktowego.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania tj.:

– od momentu udzielenia zgody przez Użytkownika do momentu jej cofnięcia;

– w przypadku, gdy na Payland net S.A. (jako ich administratorze) przestanie ciążyć obowiązek prawny związany z ich przetwarzaniem;

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora tj. Payland net S.A.: do czasu zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu.

 

Prawa przysługujące Użytkownikom witryny

Użytkownik niniejszej witryny ma prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania;

– żądania usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania;

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

Użytkownik może zgłosić niniejsze żądania/sprostowania na adres e-mail: inspektorochronydanych@paylandnet.pl lub na adres pocztowy: Payland net S.A., Ulica Architektów 67, 81-528 Gdynia.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

 

Odbiorcy danych

Pozyskane od Użytkownika dane mogą być udostępniane innym podmiotom w ramach ich przetwarzania:

– podmiotom uczestniczącym w realizacji świadczonych przez Payland net S.A. usług i sprzedawanych towarów;

– podmiotom, od których Payland net S.A. nabywa usługi lub towary będące w ofercie tejże Spółki;

– podmiotom obsługującym systemy informatyczne Payland net S.A.;

– dostawcy skrzynki poczty elektronicznej Payland net S.A.;

– odpowiednim organy publicznym: w zakresie, w jakim Payland net S.A. jako administrator jest zobowiązany do ich udostępnienia.

 

Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”)

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które są przechowywane w przeglądarce lub w pamięci urządzenia Użytkownika strony internetowej, na której są stosowane.

W przypadku ponownej wizyty Użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

W niniejszej witrynie pliki „cookies” są wykorzystywane:

– w celu zapamiętywania informacji o sesji użytkownika;

– w celu udostępniania Użytkownikowi funkcji tej witryny;

– w celach statystycznych Administratora.

Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, by zablokować wykorzystanie plików „cookies” oraz by usunąć zapamiętane pliki „cookies”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

 

Uwagi końcowe

Payland net S.A. jako Administrator dokłada wszelkich starań, by dane osobowe Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – zarówno polskiego, jak i Unii Europejskiej.