INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

„Zgodnie z art. 5 § 5 ksh w niniejszej zakładce zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Spółki dla Akcjonariuszy wymagane przez prawo lub statut.”

Kontakt dla akcjonariuszy:
mail: akcjonariusze@paylandnet.pl
mob: +48 697 440 150

Uchwałą Zarządu Payland net S.A. w dniu 21.09.2020r. uległ zmianie adres Spółki.
Nowy adres to:
Payland net S.A., ul. Architektów 67, 81-528 Gdynia