INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

„Zgodnie z art. 5 § 5 ksh w niniejszej zakładce zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Spółki dla Akcjonariuszy wymagane przez prawo lub statut.”

Kontakt dla akcjonariuszy:
mail: akcjonariusze@paylandnet.pl
mob: +48 697 440 150