Reklamacje

Spółka Payland net S.A. świadczy usługi przekazu pieniężnego na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (Nr wpisu: IP18/2013).
Reklamacje dotyczące problemów z realizacją usług finansowych prosimy kierować:

  • na adres mailowy: dwt@paylandnet.pl lub
  • pod numerem telefonu (58) 72 82 308 lub
  • faksem (58) 72 82 309; lub
  • pisemnie na adres spółki: Ulica Architektów 67, 81-528 Gdynia lub
  • bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera

Reklamacja jest rozpatrywana bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 15 (piętnaście) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
Wszelkie zastrzeżenie dotyczące usług finansowych świadczonych przez spółkę Payland net S.A. jako instytucji finansowej prosimy kierować na adres partner@paylandnet.pl
Działalność w zakresie usług finansowych jest kontrolowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.