PŁATNOŚCI RACHUNKÓW

Płatności rachunków

Zostań Agentem Krajowej Instytucji Płatniczej

 

W ramach świadczonych usług płatniczych spółka realizuje następujące typy transakcji poprzez ogólnopolską sieć agencyjną:

 • Płatności rachunków domowych większości masowych Wystawców w Polsce;
 • Przelewy dowolne, z różnych tytułów i do różnych odbiorców w kraju;
 • Przelewy ekspresowe, których realizacja wynosi kilka minut od czasu jego złożenia;
 • Przelewy do instytucji państwowych to jest do Urzędów Skarbowych i Zakładów Ubezpieczeń Społecznych;
 • Przelewy związane z zakupem doładowań energetycznych do tzw. liczników przedpłatowych na konta zakładów energetycznych funkcjonujących w Polsce i oferujących taką usługę. Payland net S.A. jest jednym z trzech podmiotów w kraju posiadającym tę usługę w swojej ofercie a jednym z dwóch, które świadczą tę usługę poza Internetem.

Spółka realizuje przelewy i przekazy do ponad 600 Wystawców faktur w Polsce. Są to m.in.  takie podmioty jak przedsiębiorstwa energetyczne, dostawcy gazu, wody, ciepła, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy platform telewizyjnych i filmowych,  zarządy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Sieć agencyjna Payland net S.A. przyjmuje również zlecenia spłat rat kredytów konsumenckich zaciąganych w bankach lub instytucjach kredytowych. Niemały udział w ilości realizowanych przekazów mają również opłaty związane z ubezpieczeniami świadczonymi przez zakłady ubezpieczeń funkcjonujące w kraju.

  Formularz Kontaktowy

  Pola oznaczone znakiem * są wymagane

  Rachunki / główni wystawcy

  Wszystkie zlecone przez konsumentów przelewy, za pośrednictwem naszych Agentów,  są realizowane przez Payland net S.A. w terminie D+1, to jest najpóźniej w dniu następnym po dniu złożenia zlecenia przez konsumenta w punkcie agencyjnym Payland net S.A.  (spółkę, zgodnie z prawem obowiązuje termin D+2). Taki tryb realizacji przelewów daje Wystawcom rachunków możliwość szybkiego i terminowego uzyskania zapłaty za sprzedane towary lub usługi i przyczynia się do poprawy ich płynności finansowej. Aby stać się Agentem Payland net S.A. należy nawiązać z nami kontakt oraz podpisać stosowną umowę agencyjną. Usługi są uruchamiane niezwłocznie po zarejestrowaniu podmiotu w rejestrze agentów prowadzonym przez KNF.

  Prąd / Gaz

  Telefon

  Telewizja

  Ubezpieczenie

  Raty kredytowe

  Nasza oferta

  Rachunki Prąd, woda, gaz, czynsz, tv, telefon, skladki, raty, przekazy
  Opłaty urzędowe Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Doładowania liczników prądu Enea,Energa, Tauron, PGE, Innogy
  Przelewy dowolne

  Aplikacje komputerowe

   

  Firma Payland net  S.A. dostarcza Klientom własne aplikacje do obsługi płatności rachunków. Usługa może być zainstalowana na komputerze a dostęp do niej odbywa się za pośrednictwem łączy internetowych. Jest również dostępna na terminalach płatniczych. Agent może korzystać z czytnika kodów kreskowych, który przyśpiesza obsługę Klienta.

  Aplikacja Billpayments  (Płatności rachunków)

  Napisz do nas i zostań naszym agentem!