KARTY
PŁATNICZE

Akceptacja płatności kartą jest obecnie standardem w większości sklepów, punktach usługowych, hoteli i restauracjach. Tego typu usługa może być wykonywana za pomocą dostarczanych przez naszą Spółkę terminali. Transakcja przyjęcia płatności kartą jest bardzo prostym a zarazem bezpiecznym rozwiązaniem.

W ramach usług płatności kartowych:
– obsługujemy karty: VISA, MasterCard, American Express, Diners
– przyjmujemy płatności w walutach PLN oraz obcych, obowiązujących w kraju wydania karty Klienta (transakcje DCC)
– obsługujemy płatności bezstykowe/zbliżeniowe
– zapewniamy terminale zarówno stacjonarne dla sklepów, jak i mobilne dla punktów usługowych np. restauracji